• Trakų Bazilikos nuotr. 2018 spalio 18

  Sekmadienį Trakų Bazilikoje ir kitose šventovėse – padėka už popiežiaus vizitą

  Šį sekmadienį, spalio 21 d., visoje Lietuvoje šv. Mišiose bus dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones. Vilniaus arkivyskupijos tikintieji ypač kviečiami atvykti į Trakus, kur Trakų bazilikoje 12 val. padėkos šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Šią dieną prie Švč. M. Marijos, Lietuvos Globėjos, paveikslo arkivyskupas padės popiežiaus Pranciškaus dovanotą votą: italų auksakalių kaldintą […] Plačiau

 • 2018 spalio 12

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-10-12

  Mielieji, Šį šeštadienį ir pirmadienį, spalio 13 ir 15 d., Bažnytinio paveldo muziejus kviečia nepraleisti paskutinės galimybės apžiūrėti parodą „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Parodos uždarymo proga muziejų bus galima aplankyti nemokamai. Spalio 21 d., sekmadienį, visose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios, dėkojant už popiežiaus Pranciškaus vizito metu gautas malones. Vilniaus ganytojai […] Plačiau

 • 2018 spalio 12

  Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas

  Spalio 10 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie popiežiaus Pranciškaus vizito parengimo. Arkivyskupas priminė, kad popiežius pakvietė visą spalio mėnesį kalbėti Rožinio maldą, ją užbaigiant invokacija Švč. Mergelei Marijai „Tavo apgynimo šaukiamės“ ir […] Plačiau

 • 2018 spalio 11

  Skelbiamas Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas

  1669 m. švenčiant Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę (Sekmines), Vilniaus Kalvarijos buvo pašventintos kaip padėkos Viešpačiui už jo suteiktas malones ženklas. Per 350 metų gyvavimo istoriją susiformavo savitas Vilniaus Kalvarijų pamaldumo lobynas, kurio esmę sudarė dominikoniška kryžiaus kelių apmąstymo tradicija, gavėninės giesmės bei pamaldumas Šventajai Dvasiai. Iki šių dienų, apeinant Vilniaus Kalvarijas, giedamos tik šioms Kalvarijoms būdingos tradicinės […] Plačiau

 • 2018 spalio 6

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių šv. Mišiose

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Laidotuvės retai būna džiaugsmo diena, bet šiandien ji tokia yra. Džiaugsmo, kad atstatomas teisingumas ir grąžinama skola. Džiaugsmo, kad esame laisvi – laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams. Džiaugsmo, kad mūsų tautos medžio šaknys liko gyvos ir leidžia atžalas. Šiandienos laidotuvės yra prisikėlimo ženklas. Šią valandą esame kaip niekad […] Plačiau

 • 2018 spalio 5

  Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą: vyskupijose ir Romoje

  Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius spalio 21 d., sekmadienį, rinktis vyskupijų katedrose ir kitose šventovėse į šv. Mišias, kurių metu bus dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones. Informacija apie tikslesnį iškilmių laiką ir vietą bus skelbiama vyskupijų svetainėse. Padėkoti Šventajam Tėvui bus galimybė ir Romoje. Lapkričio 28–29 d. Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija švęs […] Plačiau

 • 2018 spalio 5

  Šventojo Tėvo dovana Lietuvai – visuotiniai atlaidai kalbantiems Gailestingumo vainikėlį

  Neseniai Lietuvos vyskupų konferenciją pasiekė Apaštalinės penitenciarijos raštas, informuojantis, kad Šventasis Tėvas Pranciškus palankiai priėmė Vilniaus arkivyskupo metropolito ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko Gintaro Grušo 2017 m. gegužės 9 d. prašymą dėl visuotinių atlaidų įprastinėmis sąlygomis suteikimo visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda. Čia pateikiame nutariamąją Apaštalinės penitenciarijos rašto dalį: «Visuotiniai […] Plačiau

 • 2018 spalio 5

  Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės

  Spalio 5–6 d., Vilniuje vyksta Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pirmojo pavaduotojo, nuo 1953 m. – aukščiausiojo Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūno, brigados generolo ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO valstybinių laidotuvių ceremonija. Spalio 5 […] Plačiau

 • 2018 spalio 4

  Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“

  Rugsėjo 28 – spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“. Šiais metais Katalikų bažnyčia Lietuvoje mini net kelias Vilniaus arkivyskupijos sukaktis. Neseniai buvo paminėtas Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis 300 metų jubiliejus. Gruodį sukaks 100 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus […] Plačiau

 • 2018 spalio 2

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-10-01

  Mielieji, Spalio mėnesį popiežius Pranciškus kviečia tikinčiuosius visame pasaulyje kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. Rožinio maldą popiežius prašo užbaigti invokacija: Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt