200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2020 balandžio 15

  Vysk. D. Trijonio homilija: būkime Dievo Gailestingumo liudytojai

  Dievo Gailestingumo savaitės antradienis Kaip galėtume apibendrinti ką tik girdėtą Evangeliją (Jn 20, 11–18)? Galbūt tiktų toks pavadinimas: Marijos Magdalietės tikėjimo kelionė. Evangelijoje trumpai aprašomas pirmas susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, kuris vos keliais sakiniais palaipsniui ruošia Mariją priimti tikėjimą, kad Jėzus yra gyvas. Neatsitiktinai Evangelijoje panaudoti veiksmažodžiai, nusakantys judesį. Prisikėlimo žmogus yra dinamiškas Dievo kvietimui. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 14

  Vilniuje vyksta Dievo Gailestingumo savaitė 

  Šv. Velykų dieną, balandžio 12-ąją, Vilniuje pradėta švęsti Dievo Gailestingumo savaitė. Šioje šventėje tikintieji Mišiose ir pamaldose dalyvauja nuotoliniu būdu, o šventovė yra atvira asmeninei maldai. Nuolatinė transliacija iš Gailestingumo šventovės vyksta youtube kanale. Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas apie šią savaitę sako: „Tai didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais. Ir šiais metais, kai […] Plačiau

 • 2020 balandžio 13

  Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu (pildoma)

  Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti pamaldžiai stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu. Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0.00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas […] Plačiau

 • 2020 balandžio 12

  Arkivysk. G. Grušas linki vilties kupinų šventų Velykų! (vaizdo žinia)

  „Jėzus Kristus prisikėlė dėl mūsų – dėl mūsų išganymo, kad mes galėtume patirti nuodėmių atleidimą ir Jo gailestingumą. Tai yra – patirti Jo meilę ir Jo teikiamą ramybę. Per šias šventes siekime išlikti Dievo artume, vienytis maldoje ir priimti Jo teikiamą viltį. Linkiu kiekvienam iš Jūsų ir visiems – Vilties kupinų šventų Velykų“, – arkivyskupas Gintaras Grušas. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 12

  Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Velykomis

  Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Velykomis! Tegu Prisikėlusio Kristaus artumas teikia Jums tikrą ramybę ir skatina ja dalytis su visais žmonėmis! Vilties kupinų šv. Velykų! Plačiau

 • 2020 balandžio 11

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Velyknakčio šv. Mišiose

  Brangūs broliai ir seserys, šiemet Velykos taip labai skiriasi nuo ankstesnių, kad net negaliu pradėti tradiciškai sakydamas: Susirinkome čia. Tačiau iš tiesų ‒ juk susirinkome. Nors ir prie ekranų. Nors ir be žvakių ir laužo. Tikėjimo jėga galingesnė už pandemiją, bendrystės dvasia ‒ tvirtesnė už mūrus. Neįprastos gyvenimo sąlygos paskutinėmis Gavėnios savaitėmis daro šias Velykas neįprastas. […] Plačiau

 • 2020 balandžio 11

  Lietuvos vyskupų laiškas: Prisikėlusio Jėzaus dovana

  LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS Prisikėlusio Jėzaus dovana 2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, […] Plačiau

 • 2020 balandžio 10

  Vysk. D. Trijonio pamokslas Kristaus kančios pamaldose

  Šiandien diena pažymėta tylos ir susimąstymo ženklu. Liūdesio ir kančios. Žvelgiame į nukryžiuotąjį Jėzų, apmąstome Jo žaizdas.  Šį vakarą nesinori kalbėti daug žodžių, nes svarbiausias žodis mums yra ant kryžiaus Nukryžiuota Meilė, kuri daug nekalba. Pati laikysena tampa iškalbingesnė už daugelį žodžių. Galbūt toji tyla ir nuolankumas Tėvo valiai yra atsakymas į tą pasaulio blogį, […] Plačiau

 • 2020 balandžio 10

  Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų transliacijos

  „Jėzaus prisikėlimu gyvybė nugalėjo mirtį. Šiuo velykiniu tikėjimu remiasi mūsų viltis. […] Tai viltis, kad sulauksime geresnių laikų, kad mes patys būsime geresni, išsivadavę iš dabartinės pandemijos blogio. Viltis nenuvilia. Ji – ne iliuzija, bet viltis. Visi kartu, su meile ir kantrybe, šiomis dienomis galime rengtis geresniems laikams“, – sakė sakė popiežius Pranciškus. Dėl karantino negalėsime […] Plačiau

 • 2020 balandžio 10

  Velykų stalo valgių palaiminimas

  Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43) Iš šventosios Evangelijos pagal […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt